COVID-19

Bezpečné využívání služeb PL v době pandemie:

 • Pokud na sobě pociťujete příznaky akutní infekce horních cest dýchacích (teplota, slabost, únava, bolesti hlavy, krku nebo svalů, rýma, poruchy chuti a čichu, průjem nebo zvracení) nebo jste byli v kontaktu s osobou, u které byla zjištěna covid-19 pozitivita, zahajte domácí izolaci a samoléčbu
  • tělesný a duševní klid, dostatečný pitný režim, volně prodejné léky na horečku nebo bolest – paracetamol, ibuprofen
  • kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky/elektronicky
  • pracovní neschopnost může být vystavena elektronicky max. 3 dny zpětně.
 • Pro konzultaci s praktickým lékařem o respirační infekci si připravte informace:
 1. kdo volá, z jaké adresy, telefonní číslo a emailovou adresu
 2. kdy se vyskytly první příznaky
 3. jaké příznaky to byly (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, bolest kloubů a svalů, bolest hlavy)
 4. jaká byla nejvyšší teplota
 5. zda jste kuřákem
 6. informace o Vašich chronických chorobách a lécích
 7. informace o případném kontaktu s osobou pozitivní na covid-19
 8. informace o Vašem zaměstnání pro potřebu event. vystavení PN
 • V těchto případech praktický lékař rozhodně o testování na covid-19 a dalším postupu.
 • Karanténa:
  • Počítá se ode dne posledního kontaktu s osobou, u které byla zjištěna covid 19 pozitivita , u rodinných příslušníku ode dne pozitivní testu člena rodiny
  • Trvá 10 dní, pokud je bezpříznaková a test prováděný 5. – 10. den je negativní.
  • Praktický lékař Vám vystaví elektronickou pracovní neschopnost, pokud potřebujete.
  • Praktický lékař je Vás distanční kontakt, informujte ho o případných příznacích.
 • Izolace:
  • Počíná dnem testu, na jehož základě byla infekce diagnostikována.
  • Trvá 10 dní. Podmínkou ukončení je absence klinických příznaků akutní infekce.
  • V případě bezpříznákového průběhu nejméně 3 dny před ukončením izolace, není potřeba kontrolní test PCR.
  • Probíhá-li izolace doma, je PL Váš distanční kontakt a konzultant.
Zdroj: Mimořádné nařízení MZ platné od 25.9. 2020